(+45) 56 95 25 00 advokat@solbergbruun.dk

Søger du job hos os

Advokatfirmaet Solberg Bruuns persondatapolitik for rekruttering
Sidst opdateret den 1. juli 2018.

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til Advokatfirmaet Solberg Bruun, er det vigtigt at gøre dig bekendt med Advokatfirmaet Solberg Bruuns politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

 

Advokatfirmaet Solberg Bruuns behandling af personoplysninger
De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Personoplysningerne indsamles og opbevares på advokatkontoret.

Advokatfirmaet Solberg Bruun behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

 

Kontaktinformationer
Hvis du ansøger en stilling på baggrund af et stillingsopslag, kan du kontakte den i opslaget anførte kontaktperson for nærmere oplysninger omkring den konkrete stilling og Advokatfirmaet Solberg Bruuns håndtering af personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart
I tilfælde af, at vi benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests etc. – vil dette fremgå af jobopslaget.

Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter sker i henhold til skriftlige databehandleraftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler. Advokatfirmaet Solberg Bruun kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

 

Indhentning af referencer
Da Advokatfirmaet Solberg Bruun har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job i Advokatfirmaet Solberg Bruun, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes ikke reference fra din nuværende arbejdsgiver uden dit samtykke.

Følsomme oplysninger
Advokatfirmaet Solberg Bruun indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger.

På grund af de regler om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, som advokatfirmaer er underlagt, er vi forpligtet til at indhente straffeattester på alle medarbejdere, der får adgang til klient- og sagsoplysninger – dvs. både jurister, sekretærer og visse administrative medarbejdere. Bliver du indkaldt til en samtale, bedes du derfor medbringe en straffeattest til samtalen. Straffeattesten kan du selv bestille med dit Nem-ID på følgende adresse:

https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/privat_straffeattest/

 

Opbevaring af personoplysninger
Advokatfirmaet Solberg Bruun opbevarer oplysninger om jobansøgere hos eksterne leverandører inden for EU/EØS.

Samarbejdet med leverandørerne er omfattet af skriftlige databehandleraftaler, som overholder de gældende regler. Advokatfirmaet Solberg Bruun kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

Periode for opbevaring af personoplysninger
Advokatfirmaet Solberg Bruun opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil Advokatfirmaet Solberg Bruun har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil Advokatfirmaet Solberg Bruun har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes i Advokatfirmaet Solberg Bruun, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold.

Rettigheder
I forbindelse med Advokatfirmaet Solberg Bruuns behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

–    Ret til indsigt i hvilke personoplysninger Advokatfirmaet Solberg Bruun behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse

–    Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger

–    Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante

–    Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling

–    Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200)

Lad os tage en snak

Advokatfirmaet Solberg Bruun
Advokatfirmaet Solberg Bruun sætter en ære i at rådgive på et højt fagligt niveau.

T: (+45) 56 95 25 00
M: advokat@solbergbruun.dk

 

Bankoplysninger
Reg. nr. 0658
Konto nr. 4395-567-743

Her bor vi
Advokatfirmaet Solberg Bruun
Store Torvegade 14, 1.
3700 Rønne